Świadczymy usługi spedycyjne polegające na organizacji przewozu towaru zgodnie z Ogólnymi Polskimi Warunkami Spedycyjnymi (OPWS 2010). Każdy klient przed zleceniem usługi ma obowiązek zapoznać się dokumentem OPWS 2010, którego treść dostępna jest na naszej stronie internetowej w "strefie Klienta". 

Oddział spedycji

Nasz oddział spedycji znajduje się we Wrocławiu, poniżej szczegółowe dane:

MTD Express Sp. z o.o.
Aleja Armii Krajowej 14C/6
Wrocław 50-541
Zapytania spedycyjne prosimy kierować na adres:
wroclaw@mtdexpress.pl

Gwarancja jakości


Dzięki sprawdzonej bazie rzetelnych podwykonawców organizujemy transport ładunków całopojazdowych, częściowych, ponadgabarytowych i ekspresowych na obszarze Unii Europejskiej, krajów Europy wschodniej i Bałkanów. 

bezpieczny ładunek


Posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej spedytora na kwotę 2 000 000 PLN oraz na życzenie klienta polisę cargo, która stanowi dodatkowe zabezpieczenie przewożonego ładunku.


Nasza firma przestrzega standardy dotyczące jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Obustronna współpraca wpływa na jakość oferowanych przez naszą firmę usług, dlatego też wymagamy od naszych podwykonawców spełnienia wymagań zawartych w poniższym dokumencie tj. Polityce firmy wobec podwykonawców niezintegrowanych. Przyjmując zlecenie transportowe od MTD Express Sp. z o.o., podwykonawca potwierdza, iż spełnia wszystkie wymogi zawarte w niniejszym dokumencie. 

POLITYKA FIRMY WOBEC

PODWYKONAWCÓW NIEZINTEGROWANYCH


 FORMULARZ ZAPYTANIA SPEDYCYJNEGO

  • Wyślij zapytanie SPEDYCYJNE